RTI


Lok Suchana Adhikari : Principal

Sahayak Suchana Adhikari : Mrs. Jayanti Khati

Patal Sahayak : Mr. G.S. Dafauti

Contact Us

  • Address:Sidcul Sec-12, Near Ashoka Leyland Rudrapu, Udhamsingh Nagar, Uttarakhand-263153
  • Phone:05944-297366
  • Email:gppantnagar@yahoo.in